სამედიცინო წიგნები

სამედიცინო ლიტერატურა, სამედიცინო წიგნები, ცნობარები, ატლასები, კომპიუტერული სამედიცინო პროგრამები..

ელექტრონული სამედიცინო ბიბლიოთეკა

უფასო სამედიცინო

ონლაინ კონსულტაცია

საიტი შექმნილია ექიმებისთვის. ზოგიერთი წარმოდგენილი მასალა, ილუსტრაციები, ვიდეო ატარებს პროფესიონალურ ხასიათს და არ არიან გათვლილი საერთო მომხმარებელზე. საიტის ადმინისტრაცია

პროგრამებიწიგნებისტატიებირეფერატებირეკომენდაციებიარქივიკონტაქტები

Медицинские книги სამედიცინო წიგნები

Книги по хирургии წიგნები ქირურგიაში
სამედიცინო პროგრამები
 Медицинские программы დისერტაციები

Статьи სტატიები

Рефераты რეფერატები

 Рекомендации რეკომენდაციები

 Архив არქივი


 Форум surgerycom ფორუმი

Медицинская биржа труда სამედიცინო ისტორიები

Каталог медицинских учреждений სამედ. დაწესებულებების კატალოგი

 Медицинские каталоги სამედიცინო კატალოგები

Медицинские сайты სამედიცინო ფონდები

Медицинские базы данных სამედიცინო მონაცემთა ბაზები

Медицинские журналы სამედიცინო ჟურნალები

Интернет библиотеки ინტერნეტ ბიბლიოთეკები

სამედიცინო ასოციაციები


FAQ სასწრაფო სამედიცინო დახმარება

Бонусы для врачей კრიტიკული მდგომარეობები

Обмен ссылками თანამედროვე ინფუზიური თერაპია
Обмен ссылками პარენტერალური კვება

RSS-лента ინტ. თერაპიის ალგორითმები

1X2betFRSSAQ

 

სამედიცინო კატალოგებისამედიცინო საიტებისამედიცინო მონაცემთა ბაზებისამედიცინო ჟურნალებიინტერნეტ ბიბლიოთეკები

Контакты 1X2bet

 

  

კლინიკური სიმპტომები და სინდრომები

ინფუზიური Tერაპია ბავშვთა ასაკში

საღი აზრი გადაუდებელ აბდომინალურ ქირურგიაში

ქსოვილთა შეერთება ქირურგიაში

კრიტიკული მდგომარეობების სინდრომები

გადაწყვეტილებები ინტებსიურ თერაპიაში

საღი აზრი გადაუდებელ აბდომინალურ ქირურგიაში

ქსოვილთა შეერთება ქირურგიაში

კრიტიკული მდგომარეობების სინდრომები

გადაწყვეტილებების მიღება ინტებსიურ თერაპიაში

ქირურგიული ოპერაციების ცნობარი

მალე!

კლინიკური სიმპტომები და სინდრომები


სიმპტომები

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

სინდრომები

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

სინონიმები

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z


  საიტი, რომელზეც თქვენ იმყოფებით წარმოადგენს ელექტრონულ სამედიცინო ბიბლიოთეკას. აქ თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ნებისმიერი ინფორმაცია მედიცინაზე, გადმოწეროთ სამედიცინო წიგნები, სახელმძღვანელოები, ცნობარები, ატლასები, რეფერატები, სტატიები, ასევე გადმოწეროთ სამედიცინო პროგრამები, კომპიუტერული სამედიცინო პროგრამები, რომელთაც ბოლო დროს შეიძინეს დიდი პოპულარობა მედიკოსთა შორის.

 საიზე წარმოდგენილი სამედიცინო ლიტერატურა, ეს არ არის მხოლოდ სკანირებული წიგნები, არამედ წარმოადგენენ თვისობრივად და ხარისხობრივად სხვა დონის პროექტებს, რომელთა შექმნისას ჩვენ ვხელმძღვანელობდით არა მხოლოდ იმით, თუ რა სჭირდება კლინიცისტს, არამედ იმითაც, თუ რა სახით წარვუდგენთ სასურველ მასალებს მათ.

 უმეტესი პოპულარული სამედიცინო წიგნი, განსაკუთრებით, ფუნდამენტალური სახელმძღვანელოები, ხანგრძლივი და შეუპოვარი ემპირიული ძიების შედეგად, კოლეგების სურვილების გათვალისწინებით, დროთა განმავლობაში ტრანსფორმირდნენ კომპიუტერულ სამედიცინო პროგრამებში, სამედიცინო ლიტერატურა, რომელიც ერთობ საჭიროა სპეციალისტისთვის ერთია, მაგრამ სულ სხვა საქმეა კომპიუტერული სამედიცინო პროგრამა .ორი სიტყვით ეს არის: ინფორმაციის სწრაფი მოძიება, შეუცდომლობის მაღალი ხარისხი პაციენტთან მუშაობის დროს, მონაცემთა სისტემატიზაცია, არგუმენტირებული თვითდაჯერებულობა და იდეალური კონსულტანტი, რომელიც ყოველთვის გვერდით იმყოფება.

 სამედიცინო წიგნების ბიბლიოთეკა ივსება ყოველ დღე, ჩვენ ვცდილობთ წარვუდგინოთ მკითხველს სამედიცინო ლიტერატურის ფათო სპექტრი.

 ამის გარდა საიტზე შეგიძლიათ მოიძიოთ: სამედიცინო რეკომენდაციები და შემუშავებები, დისერტაციები, ფოტოების, რენტგენოგრამების, ექოგრამების, კომპიუტერული ტომოგრამების, ვიდეოს დიდი არქივი. სამედიცინო კატალოგები, სამედიცინო საიტების კატალოგები, სამედიცინო მონაცემთა ბაზები, სამედიცინო ჟურნალები, ინტერნეტ ბიბლიოთეკები, სამედიცინო დაწესებულებების კატალოგი, სამედიცინო შრომის ბირჟა, ექიმთა გასართობი განყოფილება, "დაისვენე ექიმო. საიტზე წარმოდგენილი მასალები სასარგებლო იქნება როგორც ყველა პროფილის ექიმებისთვის, ასევე სამედიცინო სასწავლებლების სტუდენტებისათვის.


სამედიცინო პროგრამებისამედიცინო წიგნებისტატიებირეფერატებირეკომენდაციებიარქივი"გაერთე ექიმო"RSS-ლენტაკონტაქტი

   copyright © surgerycom

Медицинские книги и медицинские программы